Numer sprawy:
WB.6743.491.2021

Data założenia:
2021-04-29

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 12.05.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 21.05.2021 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 24.05.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.