Numer sprawy:
WB.6743.518.2021

Data założenia:
2021-04-29

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 12.05.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.