Zgłaszający: Bashar Al-Shaer

 

Data wpływu: 28.04.2021r. (przekazano do Starosty - 30.04.2021r.)

Treść: Pismo z dnia 28.04.2021r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 07.05.2021 r.