Numer sprawy:
WB.67743.132.2021

Data założenia:
2021-02-09

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIE Z DNIA 17.02.2021 R.
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU Z DNIA 18.03.2021 R.
POSTANOWIENIE ZMIANA TERMINU Z DNIA 22.03.2021 R.
UZUPEŁNIENIE DO POSTANOWIENIA Z DNIA 12.04.2021 R.
ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU 04.05.2021 R.