W sprawie:
ZMIANY UCHWAŁY NR 17/II/18 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST POWIAT BYDGOSKI ORAZ WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z TYCH PRZYSTANKÓW


Data uchwały:
2021-04-28


Numer uchwały:
190/XIX/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 DNI OD DNIA OGłOSZENIA W DZ.URZ.WOJ. KUJ.-POM.