W sprawie:
USTALENIA NA 2021 ROK WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUNIĘCIE I PRZECHOWYWANIE STATKÓW LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH


Data uchwały:
2021-04-28


Numer uchwały:
192/XIX/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 DNI OD DNIA OGłOSZENIA W DZ. URZ. WOJ.KUJ. - POM.