W sprawie:
POWIERZENIA GMINIE SICIENKO ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA - KOSZENIA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY


Data uchwały:
2021-04-28


Numer uchwały:
194/XIX/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia