W sprawie:
ZMIANY „WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO DLA ROZWOJU POWIATU BYDGOSKIEGO”


Data uchwały:
2021-04-28


Numer uchwały:
197/XIX/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia