W sprawie:
ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚCI I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ SPOSÓB OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BYDGOSKI


Data uchwały:
2021-04-28


Numer uchwały:
198/XIX/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 czerwca 2021 r.