Alternatywny sposób udostępnienia informacji - kontakt telefoniczny pod - tel. 52 584 01 38.