Informacja o utworzeniu bazy danych GESUT i BDOT (M. Koronowo, M. Solec Kujawski, Gm. Dąbrowa Chełmińska, Gm. Nowa Wieś Wielka)

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 poz. 897 z późn. am.) a także § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) oraz w związku z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j.) Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), informuję że w powiecie bydgoskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tereniu (GESUT) i obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następujących jednostek ewidencyjnych:

040304_4 Miasto Koronowo

040308_4 Miasto Solec Kujawski

040302_2 Gm. Dąbrowa Chełmińska

040305_2 Gm. Nowa Wieś Wielka