W sprawie:
SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W UCHWALE NR 315/2021 W SPRAWIE PRZEKAZANIA MAJATKU POWSTAŁEGO W RAMACH REALIZACJI UMOWY PARTNERSKIEJ Z DNIA 14 LUTEGO 2014 NA REALIZACJĘ PROJEKTU POD NAZWĄ "BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM ...

Data uchwały:
2021-05-18

Numer uchwały:
335/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-05-18