Zgłaszający: Barbara Ziętara

 

Data wpływu: 17.05.2021r. (przekazano do Starosty - 28.05.2021r.)

Treść: Pismo z dnia 10.05.2021r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 7.06.2021r. , Pismo z dnia 10.06.2021r.