W sprawie:
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 298/21 ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO Z DNIA 28 STYCZNIA 2021R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO

Data uchwały:
2021-06-02

Numer uchwały:
337/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-06-02