Numer sprawy:
WB.6743.737.2021

Data założenia:
2021-06-07

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 21.06.2021 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 31.08.2021 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU DN. 22.09.2021 R.