Zgłaszający: Robert Baranowski

 

Data wpływu: 31.05.2021r. (przekazano do Starosty - 31.05.2021r.)

Treść: Pismo z dnia 27.05.2021r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 10.06.2021r.