Numer sprawy:
WB.6743.763.2021

Data założenia:
2021-06-11

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 25.06.2021 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 20.09.2021 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 22.09.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.