Numer sprawy:
WB.6743.760.2021

Data założenia:
2021-06-14

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W dniu 29.06.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.