W sprawie:
POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data uchwały:
2021-06-18

Numer uchwały:
248/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-06-18