W sprawie:
UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA DYREKTOROWI WYDZIAŁU ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH PANU MICHAŁOWI PIASZCZYKOWI DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU/WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU...

Data uchwały:
2021-07-02

Numer uchwały:
357/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-02