W sprawie:
W SPRAWIE  PRZYJĘCIA INFORMACJI O FUNKCJONOWANIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DO 2020 ROKU" ZA ROK 2020 WRAZ Z ZAŁOŻENIAMI NA ROK 2021


Data uchwały:
2021-06-23


Numer uchwały:
203/XX/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia