Numer sprawy:
wb.6743.841.2021

Data założenia:
2021-07-08

Temat:
08.07.2021 R. MARIA MUSIAL,N DZ. NR 103/1 W MIEJSCOWOŚCI WIERZCHUCIN KROLEWSKI, GMINA KORONOWO, BUDOWA ZBIORNIKOWEJ INSTALACJI GAZU ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 16.07.2021 NALOZYL OBOWIAZEK UZUZPELNIENIA NIEPRAWIDLOWOSCI W PRZEDMIOTOWYM ZGLOSZENIU