Numer sprawy:
WB.6743.794.2021

Data założenia:
2021-07-21

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
postanowieniem z dnia 02.07.2021r. nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonej dokumentacji