W sprawie:
UZNANIA ZA CELOWE ZREALIZOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Data uchwały:
2021-07-22

Numer uchwały:
359/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-22