W sprawie:
UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA ZASTĘPCY DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH DO WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, POSTANOWIEŃ, ZAŚWIADCZEŃ, OPINIOWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI DROGOWYCH, A TAKŻE DO POŚWIADCZANIA ZA ZGODNOŚĆ ODPISÓW DOKUMENTÓW ...

Data uchwały:
2021-07-22

Numer uchwały:
361/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-22