Numer sprawy:
WB.6743.1073.2021

Data założenia:
2021-07-30

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W dniu 16.08.2021 r. nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów.
W dniu 10.09.2021 r. uzupełniono brakujące dokumenty.
W dniu 14.09.2021 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.