W sprawie:
ZMIENIAJACA UCHWAŁĘ NR 97/15 ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE OGÓLNYCH ZASAD PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO.

Data uchwały:
2021-08-04

Numer uchwały:
368/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-08-04