Numer sprawy:
WB.6743.1189.2021

Data założenia:
2021-08-16

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W dniu 03.09.2021 r. wydano postanowienie zaświadczające, że sprawę załatwiono milcząco.