Numer sprawy:
WB.6743.1251.2021

Data założenia:
2021-08-27

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
DNIA 23.09.2021 R., ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU.