Numer sprawy:
WB.6743.1250.2021

Data założenia:
2021-08-27

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 09.09.2021 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA DOKUMENNTACJI.
W DNIU 28.09.2021 R WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU