Numer sprawy:
WB.6743.1385.2021

Data założenia:
2021-09-15

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
DNIA 28.09.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO NIESIENIA SPRZECIWU