Numer sprawy:
WB.6743.1520.2021

Data założenia:
2021-10-04

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 20.10.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 22.10.2021 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 08.11.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.