Numer sprawy:
WB.6743.1531.2021

Data założenia:
2021-10-05

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 25.10.2021 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI.
W DNIU 26.11.2021 R. DOKONANO UZUPEŁNIENIA.
W DNIU 29.11.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU SPRZECIWU.