Zgłaszający: Stanisław Szwajca

Data wpływu: 29.09.2021r. (przekazano do Starosty - 04.10.2021r.)

Treść: Pismo z dnia 29.09.2021r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 14.10.2021r.