Numer sprawy:
WB.6743.1571.2021

Data założenia:
2021-10-13

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 21.10.2021 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI.
W DNIU 01.12.2021 R. WYDANO DECYZJĘ SPRZECIW.