Numer sprawy:
WB.6743.1573.2021

Data założenia:
2021-10-14

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 29.10.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 24.11.2021 R. ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU