Numer sprawy:
WB.6743.1564.2021

Data założenia:
2021-10-13

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU W DNIU 02.11.2021 R.