Numer sprawy:
WB.6743.1722.2021

Data założenia:
2021-11-10

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W dniu 24.11.2021r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu