Numer sprawy:
WB.6743.1748.2021

Data założenia:
2021-11-18

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 01.12.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 06.12.2021 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 08.12.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.