Numer sprawy:
WB.6743.1762.2021

Data założenia:
2021-11-25

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIEM Z DNIA 25.11.2021 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK USUNIECIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRZEDŁOŻÓNEJ DOKUMENTACJI