Numer sprawy:
WB.6743.1764.2021

Data założenia:
2021-11-25

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIEM Z DNIA 25.11.2021R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRZEDŁOŻONEJ DOKUMENTACJI