Numer sprawy:
WB.6743.1784.2021

Data założenia:
2021-11-26

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
26.11.2021 R. Postanowienie o konieczności uzupełnieniu braków
03.12.2021 R. uzupełnienie do postanowinia z dnia 26.11.2021r.
14.12.2021R wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeiwu