Numer sprawy:
WB.6743.1827.2021

Data założenia:
2021-11-30

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 03.12.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 09.12.2021 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 14.12.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.