Numer sprawy:
WB.6743.1839.2021

Data założenia:
2021-12-03

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 14.12.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.