Alternatywny sposób udostępniania informacji - kontakt telefoniczny z komórką ds. kadr - tel. 52 58 35 423