Numer sprawy:
WB.6743.1859.2021

Data założenia:
2021-12-08

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 21.12.2021 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA PRZEDŁOŻONEJ DOKUMENTACJI.