W sprawie:
POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO ROZPATRZENIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NR 2/2022 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY...

Data uchwały:
2021-12-15

Numer uchwały:
425/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-12-15