Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz.U. z 2014 poz. 897 z późn. zm.), a także w związku z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 5052 z późn. zm.), informuję, że w powiecie bydgoskim utworzona została powiatowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru następujących jednostek ewidencyjnych:

1. 040306_2 Osielsko
2. 040301_2 Białe Błota
3. 040307_2 Sicienko
4. 040308_5 Solec Kujawski

 

Wicestarosta Bydgoski

Zbigniew Łuczak