Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - prowadzi następujace rejestry:

Rejestr uchwał Rady Powiatu Bydgoskiego (+ zbiór uchwał)
zawiera uchwały podjęte przez Radę Powiatu Bydgoskiego
udostępnianie - powszechnie dostępne

Rejestr aktów prawa miejscowego
zawiera uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego stanowiące prawo miejscowe, opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.
udostępnianie - powszechnie dostępne

Rejestr interpelacji
zawiera - interpelacje zgłoszone przez Radnych podczas obrad sesji Rady Powiatu Bydgoskiego
udostępnianie - powszechnie dostępne

Rejestr sprawozdań Komisji Wniosków
zawiera - wnioski zgłoszone przez Radnych podczas obrad sesji Rady Powiatu Bydgoskiego
udostępnianie - powszechnie dostępne

Rejestry wniosków Komisji Stałych
zawiera - wnioski zgłoszone obrad poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu Bydgoskiego
udostępnianie - powszechnie dostępne

Część ww. rejestrów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, pozostałe są udostępnianie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w pok. 449 /IV piętro/ przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Zbiór uchwał Zarządu Powiatu
zawiera uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu
udostępnianie - powszechnie dostępny

Rejestr skarg i wniosków
zawiera skargi i wnioski wpływające do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
udostępnianie - powszechnie dostępne / z wyłączeniem informacji nt.  danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

Rejestr kontroli zewnętrznych
zawiera informacje dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy
udostępnianie - powszechnie dostępne / z wyłączeniem informacji nt.  danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

Część ww. rejestrów dostępna jest w  Biuletynie Informacji Publicznej, pozostałe są udostępnianie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w pok. 21h i 24 /II piętro/ przez pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.