Data złożenia petycji:
19 i 27.02.2022 r.- data wpływu do Starostwa Powiatowego
07.06.2022 r. - data przekazania petycji do Rady Powiatu

Podmiot wnoszący petycję:
- Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Transportu Publicznego
- osoba fizyczna

Treść petycji.

20.06.2022r. - posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Załatwienie petycji